Contacteaza-ne

Servicii

I. Cabinet individual de psihologie

Cabinetul psihologic este atestat de Ministerul Transporturilor şi Colegiul Psihologilor din România.

Servicii

  • Teste psihologice pentru obţinerea permisului de conducere (toate categoriile) 150lei(gr. I); 170lei(gr. II)

 

Program:

luni – vineri 10:00 – 17:00, str. Zizinului nr. 119 ob. 6 adm. Parter + Etaj 1 (la sediul scolii de soferi)

*Testul psihologic pentru obţinerea permisului de conducere (toate categoriile) are valabilitate 6 luni

II. Centru de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

1. Curs de pregătire și perfecționare pentru persoanele desemnate să conducă permanent și efectiv activitați de transport rutier

Acte necesare la dosar:
-fișa tip înscriere (se completează la sediul societății)
-copie după actul de identitate
-copie după ultima școală absolvită (minim absolvent de liceu cu sau fara diploma de bacalaureat, persoanele care sunt ingineri auto nu necesită pegătire teoretică și se pot prezenta direct la susținerea examenului)
Durata:
15 zile lucrătoare
Tarif:
800 lei
Pd marfă+persoane: 1200 lei
Reautorizare (o data la 10 ani): 500 lei

În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului.

2. Curs de pregatire si perfectionare pentru manageri taxi si inchiriere

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății)
-copie după actul de identitate
-cazier judiciar in original
-copie după ultima școală absolvită (minim absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat)
-declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiei de a avea resedinta curenta in Romania ( se da la sediul societatii noastre).
Durata:
-5 zile lucrătoare
Tarif:
650 lei
În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului și pregătirea practică necesară susținerii examenului practic – în cazul autorizării.

3. Curs de pregătire și perfecționare pentru instructori de conducere auto

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății)
-copie xerox după actul de identitate (minim 25 de ani)
-copie xerox permis de conducere (minim 5 ani vechime în categoria pentru care se solicită atestarea)
-copie legalizată act studii (minim bacalaureat sau școală de maiștrii auto)
-aviz medical (rețeaua de siguranta a circulatiei)
-aviz psihologic (str. Uranus nr. 9)
-certificat de cazier judiciar
-cazier rutier (valabil 30 de zile)
-copie atestat instructor de conducere auto (pentru solicitările de reavizare)
Durata:
-10 zile lucrătoare (reautorizare)
-20 zile lucrătoare (autorizare)
Tarif:
350 lei (reautorizare)
700 lei (autorizare)
În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului și pregătirea practică necesară susținerii examenului practic – în cazul autorizării.

4. Curs de pregătire și perfecționare pentru profesori de legislație rutieră

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății)
-copie xerox după actul de identitate (minim 25 de ani)
-copie xerox permis de conducere
-copie legalizată act studii (învațământ superior tehnic sau juridic)
-aviz medical (rețeaua de siguranta a circulatiei)
-aviz psihologic (str. Uranus nr. 9)
-certificat de cazier judiciar
-cazier rutier (valabil 30 de zile)
-copie xerox atestat profesor de legislație rutieră (în cazul reautorizării)
Durata:
-10 zile lucrătoare (reautorizare)
-20 zile lucrătoare (autorizare)
Tarif:
350 lei (reautorizare)
700 lei (autorizare)
În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului.

5. Curs de pregătire și perfecționare pentru consilieri de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase (A.D.R.)

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății)
-copie xerox după actul de identitate
-copie xerox act studii (minim absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat)

Tipuri de curs:
-clasa 1: explozibili
-clasa 2: gaze
-clasa 3, 4, 5, 6, 8, 9: solide sau lichide
-clasa 7: radioactive
-clasa ONU

Tarif:
1000 lei/per curs.

În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului teoretic.

6. Curs de pregătire și perfecționare pentru conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase (A.D.R.)

Acte necesare la dosar:
-fișa tip înscriere (se completează la sediul societății)
-copie xerox act de identitate
-copie xerox permis de conducere
Tarif:
500 lei (curs baza sau colete)
300 lei (cisterne)
300 lei (clasa 1 sau explozibil)

În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului teoretic

7. Curs de pregătire și perfecționare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății)
-copie xerox după actul de identitate
-copie xerox după permisul de conducere (conducătorul auto trebuie să fie posesor al permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional)
-obligatoriu posesor de P.C. Categoria c/c,ce
Durata:
Cpc: 5 zile lucrătoare
Cpi/cpia: 20 zile lucrătoare
Tarif:
Cpc: 350 lei
Cpi: 750 lei
Cpia: 1000 lei

În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului teoretic, precum și pregătirea practică (în cazul cursurilor cpi și cpia).

8. Curs de pregătire și perfecționare pentru conducatorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu vehicule care prin construcție și echipare sunt destinate să transporte mai mult de 9 persoane inclusiv conducătorul auto

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății)
-copie xerox după actul de identitate
-copie xerox după permisul de conducere (conducătorul auto trebuie să fie posesor al permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional)

Durata:
Cpc: 5 zile lucrătoare
Cpi/cpia: 20 zile lucrătoare
Tarif:
Cpc: 350 lei
Cpi: 750 lei
Cpia: 1000 lei

În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului teoretic, precum și pregătirea practică (în cazul cursurilor cpi și cpia).

9. Curs de pregătire și perfecționare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim taxi

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății noastre)
-copie xerox după actul de identitate (minim 21 de ani)
-copie xerox permis de conducere (minim 2 ani vechime în categoria B)
-cazier judiciar (se eliberează de la sediul ipj Brașov)
-cazier rutier (valabil 30 de zile și se eliberează de la sediul ipj Brașov)
-aviz medical(rețeua de siguranta a circulatiei)
-aviz psihologic (Str. Zizinului 119)
Durata:
5 zile lucrătoare
Tarif:
250 lei
În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului teoretic, precum și pregătirea practică.

10. Curs de pregatire si perfectionare pentru conducatorii auto care efectueaza transport cu troleibuzul

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății noastre)
– copie xerox după actul de identitate (minim 24 de ani).
– copie xerox permis de conducere (conducătorul auto trebuie să fie posesor al permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional)
Durata:
3 zile lucrătoare
Tarif:
350 lei
În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului teoretic.

11. Curs de pregatire si perfectionare pentru conducatorii auto care efectueaza transport cu vehicule avariate

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății noastre)
-copie xerox după actul de identitate
-copie xerox permis de conducere (conducătorul auto trebuie să fie posesor al permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional)
Durata:
3 zile lucrătoare
Tarif:
350 lei
În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului teoretic.

12. Vize taxi

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății noastre)
-copie xerox după actul de identitate
-copie xerox permis de conducere
-test psihologic si fisa medicala
-atestat valabil inclusiv in ziua examinarii

Tarif:
150 lei

13. Curs de pregătire și perfecționare pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier în regim de INCHIRIERE

Acte necesare la dosar:
-fișă tip înscriere (se completează la sediul societății noastre)
-copie xerox după actul de identitate (minim 21 de ani)
-copie xerox permis de conducere (minim 2 ani vechime în categoria B)
-cazier judiciar (se eliberează de la sediul ipj Brașov)
-cazier rutier (valabil 30 de zile și se eliberează de la sediul ipj Brașov)
-aviz medical(rețeua de siguranta a circulatiei)
-aviz psihologic (str. Uranus nr. 9)
Durata:
5 zile lucrătoare
Tarif:
350 lei
În prețul cursului este inclus și materialul didactic necesar susținerii examenului teoretic, precum și pregătirea practică.

Fiecare examen necesita achitarea unei taxe de examinare de 67 lei ce sa plateste la posta in contul ARR Brasov